GIẢI PHÁP XÁC MINH EKYC VÀ AML CHO ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

  • Bảo mật và tuân thủ quy định
  • Tích hợp hệ thống linh hoạt
  • Xác thực nhanh chóng và chính xác
  • Tối ưu hóa chi phí hoạt động

BẢO MẬT – CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG

Frame 8746

Bảo mật & tuân thủ quy định

Đảm bảo tuân thủ các quy định AML và bảo mật thông tin khách hàng một cách nghiêm ngặt

Frame 8758

Tích hợp hệ thống linh hoạt

Giải pháp DKVIET có khả năng tích hợp dễ dàng vào hệ thống hiện có của doanh nghiệp và có khả năng mở rộng quy mô

Frame 8829

Xác thực nhanh chóng & chính xác

Quá trình xác thực thông tin khách hàng được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu rủi ro sai sót

Frame 8717

Tối ưu hóa chi phí hoạt động

Tự động hóa các quy trình xác thực, rút ngắn thời gian và thao tác nhập và xác thực thông tin thủ công

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tuân thủ quy định pháp lý

Áp dụng eKYC và AML  để tuân thủ các quy định như Basel III, FATF,… và luật pháp liên quan đến xác thực thông tin khách hàng và phòng ngừa rủi ro tài chính

Frame 1

Giảm thiểu rủi ro tài chính

Giúp các tổ chức tài chính phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, rửa tiền, và tội phạm tài chính, cũng như xác định và theo dõi các giao dịch đáng ngờ

3688243 1

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Việc giảm thiểu các thủ tục phức tạp và thời gian chờ đợi giúp tăng cường sự hài lòng và lòng tin của khách hàng.

6134224 1

Tối ưu hóa chi phí hoạt động

Tự động hóa các quy trình xác thực thông tin giúp phòng ngừa rủi ro, và tiết kiệm thời gian cũng giúp tăng cường hiệu quả về nhân sự và nguồn lực

7181031 1

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ TỪ GTEL

Bước chuyển mình năm 2023, nhờ có sự liên kết chặt chẽ với các Viện nghiên cứu, các công ty Công nghệ hàng đầu của Ban lãnh đạo công ty, chúng tôi mạnh dạn phát triển hệ thống kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ nhằm đáp ứng các đề án chuyển đổi số của chính phủ đưa ra.

DK Blog