ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

DKVIET cung cấp giải pháp xác thực hiệu quả và an toàn cho ngành y tế, giúp cải thiện quy trình quản lý dữ liệu bệnh nhân, bảo vệ thông tin cá nhân

  • Xác thực thông tin bệnh nhân
  • Xác thực thông tin nhà cung cấp
  • Tích hợp giải pháp vào hệ thống
  • Đào tạo nhân viên về quy trình

Tối ưu – Uy tín – Tiên tiến

Giải pháp xác thực đáng tin cậy cho doanh nghiệp và tuân thủ pháp lý trong ngành xuất nhập khẩu

Frame 8977

Xác thực thông tin bệnh nhân

Sử dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu và giao thức bảo vệ thông tin để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bệnh nhân.

Frame 8970

Xác thực thông tin dịch vụ y tế

Sử dụng dịch vụ xác thực doanh nghiệp để kiểm tra và xác thực thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ y tế, đảm bảo họ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn y tế.

Frame 8842

Tích hợp vào quản lý y tế

Tích hợp giải pháp xác thực vào hệ thống quản lý y tế để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong quản lý thông tin và giao dịch.

Frame 8969

Xác thực trực tuyến

Phát triển hệ thống xác thực trực tuyến cho phép bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế thực hiện quá trình xác thực từ xa.

Lợi ích giải pháp DKVIET trong lĩnh vực y tế

Bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân

Việc áp dụng các biện pháp xác thực KYC và KYB giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân khỏi việc truy cập trái phép và lạm dụng.

5063408 1

Ngăn chặn gian lận và lạm dụng dữ liệu

Giúp ngăn chặn các hoạt động gian lận và lạm dụng dữ liệu trong lĩnh vực y tế bằng cách đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập và sử dụng thông tin y tế.

4453190 1

Nâng cao hiệu quả và chất lượng

Thông tin chính xác và đáng tin cậy về bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế giúp quản lý triệt để hơn và tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị..

3742178 1

Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn

Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thông tin y tế như HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) hoặc GDPR

family_doc_online_2 1

DK Blog